Projectbeschrijving

Het algehele doel van het ELITe project is de ondersteuning van de professionalisering van docenten, in het bijzonder van het werkplekeren van docenten in beta-vakken (o.a., Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Technologie of STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics). Onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten in Griekenland, Nederland, Spanie en Bulgarije, een EU organisatie en een internationale netwerkorganisatie werken samen aan dit project. In dit project wordt een innovatieve aanpak voor docentprofessionalisering ontwikkeld, in een pilot uitgeprobeerd, geevalueerd en gerapporteerd. Daarbij staat leren door onderzoek centraal.

Een tastbare uitkomst van dit project is de ontwikkeling van een evidence-based raamwerk voor docentprofessionalisering dat gebruikt kan worden voor het inrichten van professionaliseringstrajecten op de werkplek en in curricula van lerarenopleidingen. Onderzoekend leren (IBL) activiteiten zullen de basis vormen voor het leren van docenten, waarbij een online leeromgeving wordt gebruikt voor individuele en gezamenlijke leeractiviteiten. De leeromgeving is ontwikkeld in het kader van weSPOT project (FP7 programmakader). Leeractiviteiten van docenten zullen zich richten op onderwerpen en scenarios die docenten interessant en relevant vinden. Voorbeelden van scenarios zijn thema's als stimuleren van leren, vakoverstijgend leren, begeleiding van leerlingen, gepersonaliseerd leren, diversiviteit en inclusie en de samenwerking tussen scholen en ouders.

Afdrukken E-mailadres