Resultaat #2

Context-specifieken indicatoren voor de evaluatie van de ontwikkeling van docentcompetenties in STEM domeinen

Resultaat 2 zal de uitkomsten van de nationale stusies spiegelen aan de richtlijnen en het algemene EU kader aangaande docentcompetenties (EC, 2015). Het doel van deze analyse is het vaststellen van indicatoren voor de evaluatie van impact van interventies ontwikkeld in het project op de docentcompetenties in STEM -domeinen.

Afdrukken E-mailadres