Интелектуален продукт №9

Рамка за развитие на компетентността на STEM учителите, подчинена на изследователския подход

Този документ представя рамката за развитието на компетентностите на STEM учителите, подчинена на изследователски подход, която ще бъде предоставена на политиците и лицата, отговорни за дизайн на учебни програми за продължаващо професионално развитие на STEM учители от средните училища.

Печат Е-мейл