Този документ представя рамката за развитието на компетентностите на STEM учителите, подчинена на изследователски подход, която ще бъде предоставена на политиците и лицата, отговорни за дизайн на учебни програми за продължаващо професионално развитие на STEM учители от средните училища.

Печат Е-мейл