FORTH

FORTH

Foundation of Research and Technology - Hellas
Координация, Изпълнение
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.iacm.forth.gr

OUNL

OUNL

OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND
IИзпълнение
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.ou.nl

FAU

FAU

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG
Оценяване
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.ili.fau.de/

UNISOFI

UNISOFI

SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI
IИзпълнение
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.uni-sofia.bg

UB

UB

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Изпълнение
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.ub.edu

D-Learn

D-Learn

EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK
Разпространение, Експлоатация
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
dlearn.eu

EPA

EPA

European Parents Association
Изпълнение
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
euparents.eu

Партньорството ELITe

Стратегическото партньорство на ELITe обединява седем представителя с допълващи се компетентности и експертизи.

Екипът на FORTH има огромен опит в проекти, финансирани от ЕС, като координатор и партньор, които ще бъдат полезни за цялостното управление на проекта. Групата има опит в различни области на образователните и социалните иновации, като се фокусира специално върху измерението на STEM образованието и ИКТ като инструмент за подобряване на ученето и преподаването. Групата подпомага дейностите по реализиране и разпространение на дейностите със своите установени контакти с училища, училищна администрация и политиката на местно ниво (например Асоциация на учителите по физика в Крит), национални (например IEP) и на ниво ЕС (например ATEE, ESHA и ETUCE ).

Екипите от OUNL, UNISOFIA и UB имат солиден педагогически опит в прилагането на изследователски подход на учене в STEM образованието и технологично подпомогнатото обучение. Те са – заедно с FORTH – основните екипи, които развиват и реализират дейности, свързани с обучение на учители в проекта ELITe. Всички екипи са установили контакти с националните мрежи и асоциации на учители по STEM в хода на текущите дейности за обучение на учители, които прилагат.

OUNL работи не само в областта на теоретичните научни изследвания, но и тясно си сътрудничи с учителите в разработването и прилагането на научно обосновани учебни среди, форми на образование и дидактика. Екипът разполага с експерти в разработването и внедряването на професионални учебни дейности за студенти по педагогически науки и експерти по методи за съвместно проектиране на образование от преподаватели и разработчици на софтуер.

Екипът на UNISOFIA е много активен в инициативи и проекти, свързани с образованието и обучението по STEM. Въз основа на огромния си опит от национални проекти и проекти, финансирани от ЕС, той е формулирали предпоставки за успешно прилагане на изследователски подход на учене в училищата на национално ниво – особено чрез осигуряване на постоянно обучение за учители и богат набор от ресурси, базирани на ИКТ инфраструктура.

Екипът на UB през последните години е участвал в проучването и прилагането на изследователски подход на учене в училища, както чрез проекти на ЕС, така и чрез национални проекти, като напр. ENGAGE, споменат по-рано. Техният опит в изучаването на педагогическото въздействие на иновациите, базирани на ИКТ, както върху учителите, така и върху учениците, е пряко свързан с настоящия проект.

ILI-FAU има опит в областта на иновативните учебни технологии за подпомагане на учебните процеси в различни направления за различните целеви групи и за медийни и мрежово-базирани обучения и системи за квалификация. Дългогодишният им опит в проектите на ЕС като координатори и партньори и техният рефлективен подход в ИКТ подпомогнати обучения ги прави идеални за водене на проектните дейности свързани с оценката на реализацията на подходаELITe.

DLEARN е роден по инициатива на 20 различни организации от цяла Европа, които работят в областта на образованието и дигиталното обучение на различни нива. Сред членовеteна DLEARN са: асоциации; образователни центрове (образование за възрастни); обучителни центрове; доставчици на образователни услуги в областта на ИКТ; експерти по ИКТ; НПО; малки и средни предприятия; университети; професионални училища; център за обучение на възрастни. DLEARN може да разчита на опита, знанието (know-how) и силните взаимоотношения на участващите членове, които активно се ангажират да засилят гласа на мрежата. DLEARN ръководи задачите за популяризирането на проекта, като създава цялата стратегия, необходима за достигане до възможно най-широка публика и най-подходящите заинтересовани страни, които да получат резултатите от проекта.

EPA участва в значителен брой нови проекти в рамките на настоящата програма Еразъм+, насърчаваща цифровите технологии и родителството в дигиталната ера, активно гражданство, участие и европейска грамотност сред родителите, както и обучение на родители за включване в училищните дейности. Тяхната роля в проекта ELITe е да насърчи участието на родителите на всички етапи от проекта и да осигури съдържание и методология за подпомагане на учителите при включването на родителите в ежедневните им дейности. Що се отнася до разпространението, те допринасят проектните интелектуални продукти да достигнат до възможно най-много страни, като ги направи привлекателни за обединения на родители, които впоследствие да канят учителите да внедряват тези продукти.

Печат Е-мейл