Enhancing Learning in Teaching via e-inquiries

Проект по програма"Еразъм+", Ключови дейности: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Продължителност: 3 години (от 01.09.2016 г. до 31.08.2019 г.)

Общата цел на проекта ELITe е да подпомогне професионалното обучение на учителите за развитие на компетенциите, насочено специално към преподавателите в сектора на природни науки, технологиите, инженерни науки и математиката (от английски език Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM). Университети и изследователски институти от Гърция, Холандия, Испания и Германия, една асоциация на ЕС и една мрежа си сътрудничат в проекта с цел разработване, разгръщане, оценка и разпространение на иновативен подход за професионално учене на STEM учители чрез изследователска методология.