Παρουσιάζει τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της σύνθεσης των εθνικών εκθέσεων του ΠΠ1 και της χαρτογράφησης με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (EC, 2015).
Το πεδίο της σύνθεσης / χαρτογράφησης είναι ο προσδιοριρισμός δεικτών για την αξιολόγηση του αντικτύπου των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM.

Δείκτες για την αξιολόγηση ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM [EN]

Εκτύπωση Email