Στο ΠΠ9 παρουσιάζεται το πλαίσιο για ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ μέσω διερευνητικής μεθόδου. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στο να ενημερώσει το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών που αφορούν στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Εκτεταμένο κείμενο [ΕΝ]

Συνοπτικό κείμενο [EN]

Εκτύπωση Email