Πολιτική

 

  • Πολιτικές κατευθύνσεις για ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών STEM στην Ελλάδα [EL]

  • Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών STEM: ο χώρος παρέμβασης στην Ελλάδα [EL]

  • Υποστηρίζοντας τη συνεργασία εκπαιδευτικών STEM με τους γονείς [EL]

  • Προτάσεις για χάραξη πολιτικής [EL]

Εκτύπωση Email