Περιλαμβάνει 4 εκθέσεις (στα αγγλικά) που παρουσιάζουν συστημικές ευκαιρίες και προκλήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ σε κάθε μιά από τις 4 χώρες (με βάση την ανατροφοδότηση από υπεύθυνους εκπαιδευτικής πολιτικής, υπεύθυνους εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικούς στα πλαίσια των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε4). Τα βασικά συμπερασμαστα παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο στα αγγλικά όσο και στις εθνικές γλώσσες.

Συστημικές ευκαιρίες και προκλήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, στη Βουλγαρία και στην Ισπανία [EN]

Κατάτριση εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων: ποιος είναι ο χώρος παρέμβασης στην Ελλαδα; [EL] [EN]

Εκτύπωση Email